Vandkvalitet - Forklaring


Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver 4 gange pr. år. 

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år. 

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringerne. Normalt tages der prøver hvert 4. år fra hver boring. 

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Klik på nedenstående link for at se de sidste analyser:

Dato  Type Prøve PDF
26-11-2019 Straksprøve Lindelyvej 29 PDF
26-11-2019  Drikkevandskontrol  Vandværksvej PDF 
25-09-2019  Boringskontrol, boring 1 Vandværksvej 1  PDF 
25-09-2019  Boringskontrol, boring 2  Vandværksvej 1  PDF 
05-09-2019  Boringskontrol, boring 1 
Vandværksvej 1        PDF
05-09-2019  Boringskontrol, boring 2  Vandværksvej 1 PDF
05-09-2019 Drikkevand, taphane  Søstedvej 13  PDF 
05-09-2019  Drikkevand, flushprøve  Søstedvej 13  PDF 
08-05-2019 Drikkevand, taphane Søvej 27 PDF
08-05-2019 Drikkevand, flushprøve Søvej 27 PDF
26-02-2019  Drikkevand, taphane Havrevænget 6 PDF
26-02-2019 Drikkevand, flushprøve Havrevænget 6 PDF
11-12-2018  Drikkevand, taphane  Røjlevej 22  PDF 
11-12-2018  Drikkevand, flushprøve  Røjlevej 22  PDF 
14-09-2018  Drikkevand, taphane Odensevej 47 PDF
14-09-2018  Drikkevand, flushprøve Odensevej 47 PDF
20-06-2018  Drikkevand Vandværket  PDF 
20-06-2018  Drikkevand, taphane  Mørkhøjvej 4  PDF 
20-06-2018 
Drikkevand, flushprøve Mørkhøjvej 4  PDF 
20-03-2018  Drikkevand, taphane  Lindelyvej 29  PDF 
20-03-2018  Drikkevand, ledningsnet  Lindelyvej 29 PDF
05-10-2017  Drikkevand, begrænset kontrol + sporkontrol  Søstedvej 13  PDF 
05-07-2017  Drikkevand, begrænset kontrol Odensevej 47  PDF 
10-05-2017  Drikkevandsindvinding  Boring 1  PDF
10-05-2017  Drikkevandsindvinding  Boring 2  PDF
10-05-2017  Drikkevand, begrænset kontrol Lindelyvej 29  PDF 
02-02-2017  Drikkevand, begrænset kontrol  Odensevej 47  PDF 
12-01-2017  Drikkevand, udvidet kontrol  Søstedvej 13  PDF 
12-01-2017  Drikkevand  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
11-10-2016  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
02-02-2017  Drikkevand, Begr. kontrol Odensevej 47  PDF
12-01-2017  Drikkevand, Udv. kontrol   Søstedvej 13 PDF 
01-09-2016  Drikkevand, Begr. kontrol  Lindelyvej 29  PDF 
01-09-2016  Drikkevand, normal kontrol  Vandværket PDF
13-04-2016  Drikkevand, Begr. kontrol  Odensevej 47  PDF 
27-11-2015  Drikkevand, mikrobiologisk  Vandværket  PDF 
27-11-2015  Drikkevand, mikrobiologisk  Lindelyvej 29  PDF 
24-11-2015  Drikkevand, Udv. kontrol + org. mikrofor.  Vandværket  PDF 
24-11-2015  Drikkevand, Begr. kontrol + uorg. sporstoffer  Lindelyvej 29  PDF
21-09-2015  Drikkevand, Begr. kontrol Søstedvej 13 PDF 
01-07-2015     Drikkevand Vandværket PDF
25-06-2015  Drikkevand, Normal kontrol     Vandværket PDF
25-06-2015  Drikkevand, Begr. kontrol Lindelyvej 29 PDF 
26-03-2015 Drikkevand, Mikrobiol. Lindelyvej 29    PDF
26-03-2015  Drikkevand, Mikrobiol. Vandværket PDF
26-03-2015  Drikkevand, Mikrobiol. Vandværket PDF
26-03-2015 Drikkevand, Mikrobiol. Vandværket PDF


 


Henvendelse om administrative forhold rettes til:


Midtfyns Vandforsyning

Lombjergevej 22

5750 Ringe

Tlf.: 62 62 12 05

Kontortiden er:

Mandag – torsdag: 8.00 – 15-00

Fredag:                 8.00 – 12.00

Mail: info@nrsoebyvand.dk

 

Henvendelser om driftsmæssige forhold skal rettes til:


Formanden for bestyrelsen:

Leif Sædholm Nielsen, Lindelyvej 29, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 81 61 72 19

 

eller

 

Næstformanden for bestyrelsen:

Arne Holm, Odensevej 47, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 20 41 33 15