Persondatapolitik - klik her

 

Årsaflæsning af din vandmåler
Nu er det igen tid til indberetning af målerstanden på din vandmåler.

Ca. halvdelen af vores forbrugere i Nørre Søby Vandværk har nu fået opsat en elektronisk vandmåler. Da vi forventer, at vi kan fjernaflæse alle disse  målere pr. 1/11 2023 - vi sender derfor ikke aflæsningskort til de forbrugere, som har fået en af de nye målere.

Hvis du endnu ikke har fået udskiftet din vandmåler, vil du modtage et aflæsningskort, som du plejer - dvs. på mail (tjek evt. spam-filter/uønsket mail) eller i din postkasse.

Klik her for at komme videre til vores indtastningsside.Om vandværket:

Nr. Søby Vandværk er et privat vandværk - oprettet i 1911 - som ved udgangen af 2022 forsyner 614 husstande med vand fra eget moderne vandværk. Selskabsformen er andelsselskab.

Vandforsyningen stammer fra 2 boringer, som begge ligger umiddelbart i nærheden af selve værket.  Bygninger med tilhørende anlæg er næsten nye, idet begge dele er opført og installeret i 2003.

Der er i 2022 etableret en ny råvandsledning fra en boring på Mørkhøjvej frem til vandværket på Vandværksvej.

Hele anlægget er stærkt automatiseret og kræver derfor kun lejlighedsvis overvågning, som fortrinsvis foretages af formanden for bestyrelsen og i hans fravær af næstformanden.

Vandværket er placeret Vandværksvej og forsyner Nr. Søby mod vest og Freltofte/Søsted mod øst.

Vandværket udpumper ca. 100.000 m³ pr. år.


 

 

Andelsselskabet Nr. Søby Vandværk

CVR.nr. 80 57 03 17


Henvendelse om administrative forhold rettes til:


Midtfyns Vandforsyning

Lombjergevej 22

5750 Ringe

Tlf.: 62 62 12 05 - tast 1 for bogholderi

Kontortiden er:

Mandag – torsdag: 8.00 – 15-00

Fredag:                 8.00 – 12.00

Mail: info@nrsoebyvand.dk

 

Henvendelser om driftsmæssige forhold skal rettes til:


Formanden for bestyrelsen:

Leif Sædholm Nielsen, Lindelyvej 29, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 81 61 72 19

 

eller

 

Næstformanden for bestyrelsen:

Arne Holm, Odensevej 47, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 20 41 33 15