Telefonnummer

Formand:
Leif Nielsen, Lindelyvej 29, Nr. Søby, 5792 Årslev

65 90 19 72

Næstformand:
Arne Holm, Odensevej 47, Nr. Søby, 5792 Årslev

20 41 33 15
Sekretær:
Walter Friis Jensen, Søstedvej 13, Søsted, 5792 Årslev 

           

65 99 24 15
            


Medlemmer:                              
Bjarne Bertelsen, Freltoftevej 5, Freltofte, 5792 Årslev         
Knud Lintrup Johansen, Røjlevej 4 A, Nr. Søby, 5792  Årslev
John Skaarup, Mørkhøjvej 20, 5792 Årslev  
Torben Nielsen, Lindelyvej 23, Nr. Søby, 5792 Årslev                            
           

65 90 16 21
65 90 29 21
65 90 25 21
29 36 60 57

Suppleanter:
Christian Magaard, Birkebjergvej 6, Freltofte, 5792 Årslev
Søren Greve Jørgensen, Kærsmindevej 2, Freltofte, 5792 Årslev

 

Generalforsamlingsvalgte revisorer:
Lennart Møllegaard, Lindelyvej 8, Nr. Søby, 5792 Årslev 
Hans Erik Andersen, Lindelyvej 19, Nr. Søby, 5792 Årslev


     Revisorsuppleant:
Helmuth Jensen, Røjlevej 40, Nr. Søby, 5792 Årslev

Henvendelse om administrative forhold rettes til:


Midtfyns Vandforsyning

Lombjergevej 22

5750 Ringe

Tlf.: 62 62 12 05

Kontortiden er:

Mandag – torsdag: 8.00 – 15-00

Fredag:                 8.00 – 12.00

Mail: info@nrsoebyvand.dk

 

Henvendelser om driftsmæssige forhold skal rettes til:


Formanden for bestyrelsen:

Leif Sædholm Nielsen, Lindelyvej 29, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 81 61 72 19

 

eller

 

Næstformanden for bestyrelsen:

Arne Holm, Odensevej 47, Nørre Søby, 5792 Årslev
Tlf.: 20 41 33 15